";
 

Viktige frister

Her er de mest relevante fristene!

Regnskap og bokføringsprosessen forholder seg til en rekke lovgitte frister.

Mva frister

 • 10. mars års mva
 • 10. april frist mva 1. termin
 • 10. juni frist mva 2. termin
 • 31. august frist mva 3. termin
 • 10. oktober frist mva 4. termin
 • 10. desember frist mva 5. termin
 • 10. februar frist mva 6. termin

Forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift for næringsdrivende

 • 15. mars frist betaling 1. termin
 • 15. mai frist betaling 2. termin
 • 15. juli frist betaling 3. termin
 • 15. september frist betaling 4. termin
 • 15. november frist betaling 5. termin
 • 15. januar frist betaling 6. termin
 • 31. mai frist betaling tileggsforskudd
Frister