";
 

Cookies (informasjonskapsler)

Google-verktøy

Vi bruker Google sine verktøy på våre nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvilke sider brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt, osv. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Google DoubleClick:

Data Collected:
Anonymous (Ad Views, Analytics, Browser Information, Cookie Data , Date/Time, Demographic Data, Hardware/Software Type, Internet Service Provider, Interaction Data , Page Views , Serving Domains)
Pseudonymous (IP Address (EU PII), Search History, Location Based Data, Device ID (EU PII))
PII (Name , Address, Phone Number, Email Address, Login, EU- IP Address, EU- Unique Device ID )

Data Sharing:
Aggregate data is shared with 3rd parties., Anonymous data is shared with 3rd parties., PII data is shared with 3rd parties., Sensitive data is shared with 3rd parties.

Data Retention:
Undisclosed

Google Analytics

Data Collected:
Anonymous (Ad Views, Analytics, Browser Information, Cookie Data , Date/Time, Demographic Data, Hardware/Software Type, Internet Service Provider, Interaction Data , Page Views , Serving Domains)
Pseudonymous (IP Address (EU PII), Search History, Location Based Data, Device ID (EU PII))
PII (Name , Address, Phone Number, Email Address, Login, EU- IP Address, EU- Unique Device ID )

Data Sharing:
Aggregate data is shared with 3rd parties., Anonymous data is shared with 3rd parties., PII data is shared with 3rd parties., Sensitive data is shared with 3rd parties.

Data Retention:
Undisclosed

Google Tag Manager:

Data Collected:
Anonymous (Ad Views, Analytics, Browser Information, Cookie Data , Date/Time, Demographic Data, Hardware/Software Type, Internet Service Provider, Interaction Data , Page Views , Serving Domains)
Pseudonymous (IP Address (EU PII), Search History, Location Based Data, Device ID (EU PII))
PII (Name , Address, Phone Number, Email Address, Login, EU- IP Address, EU- Unique Device ID )

Data Sharing:
Aggregate data is shared with 3rd parties., Anonymous data is shared with 3rd parties., PII data is shared with 3rd parties., Sensitive data is shared with 3rd parties.

Data Retention:
Undisclosed