";
 

Lønn

Lønn

Lønn er viktig for bedrifter da ansatte har krav på riktig lønn utbetalt til riktig tidspunkt.

Våre tjenester består av:

  • Lønnsutbetalinger( faste og variable)
  • A-meldinger
  • Elektroniske lønnsinnberetninger
  • Systemer for reiseregning
  • Oppfølging av obligatorisk tjenestepensjon
  • Bistand til opplysninger til Nav
Lønn og rapportering til Altinn